Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          İletişim          Üye Girişi         Sitene Ekle         Arşivimiz
 
Manastır ve Kiliseler - Şehirdeki Kiliselerimiz - Manastırlarımız - MAR-DER
   
 Şehirdeki Kiliselerimiz - Manastırlarımız

 Yazı Boyutu

 Tarih : 28.7.2008 - 16:08:24


Şehirdeki Kiliselerimiz Şehirdeki Manastırlarımız

 

 
         Mar Petrus ve Pavlus Kilisesi 1914'te Patrik 2. Abdullah döneminde Papaz Abdulmesih'in gayretleriyle Petrus ve Pavlus adına yapılmıştır. Kök boyalarla el işi baskı perdeleri mevcuttur. Bu kilisenin taş işlemeleri sadedir. Merkez Gül Mahallesindedir. Mor İliyo Kilisesi Mardin Kalesindedir. 3.yüzyılda yapılmıştır. Mat Behnam (Kırklar) Kilisesi 5.yüzyılda yapılmıştır. Şar Mahallesindedir. Kilise üç giriş kapılı, ince taş işçiliğiyle işlenmiş Mihrapları , dört yüzyıllık ahşap Mihrap kapıları, 1500 yıllık kök boya ile baskı perdeleri, geniş avlusu içinde çan kulesi evi ve adeta dantel gibi işlenmiş taş oymacılığı örneklerinin yeraldığı divan mevcuttur. 1170 yılında Kırk şehitlere ait kemikler bu kiliseye getirilmiştir. Bu gün Mardin Metropolitlik Kilisesidir. Meryem Ana Kilisesi Savur kapı mahallesinde 1857'te ibadete açılmıştır. Yıkık vaziyettedir. Kırmızı (Surp Kevork) Kilisesi 420 yılında yapılmıştır. 10 taş sütun üzerinde inşa edilen sede, mihrabın farklı geometrik taş süslemeleriyle ayrı bir özelliği vardır. Protestan Kilisesi Geniş bir alan üzerinde inşa edilen kilise 569 yılında yapılmıştır. Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhane 1860 yılında Patrik Antuan Semheri tarafindan yaptırılan kilisede; kemer, yuvarlak taş sütunlar ve avluda korkuluklar yeralır. Patriğin oturma yeri ile İncil vaiz yeri, üzüm salkımlı motiflerinin ahşap el işçiliğiyle bambaşka bir görünüm sergilemektedir. İçi 21 sütun üzerinde ''Vermadun, Baharan'' Koro balkonu akustiktir. 1895 yılında Antakya Patriği İğnatuos Benham Banni tarafından inşa edilen Patrikhane bugün müze olarak hizmet vermektedir. Eski Patrikhane binasının bir kısmı, İlde ana caddenin 1914-1915 yıllarında Almanların demirden yapılmış tekerlekli arabaların geçebilmesi için yapılan genişletme çalışmalarında yıkılmıştır. 1958 yılında ana cadde genişletilip Cumhuriyet Alanı ve yol bugünkü haline getirilmiştir. Mar Hırmıs (Behirmis) Kilisesi M.S.430'da yapılmıştır. 1552 yılına kadar Nasturilerin kullanımındaydı. Bu kilisede iki Metropolit Mezarı mevcuttur. Mar Yusuf Kilisesi Meclis-i Mebusan Üyesi Hovsep Kazasyan'ın öncülüğünde ve Mardin Ermeni Katolik Cemeati katkılarıyla Patrik VIII. Grigoryus tarafından Mardin Metropolitliğine getirilen Melkun Nazaryan’ın görevi sırasında Mardin Surp Hovsep Kilisesinin inşaatına 1864’te başlanmış, 1894 yılında ibadete açılmıştır. Kilisenin yan tarafından Ruhbanların yeri vardır. Mimarı nam-ı değer Mimar Lole’dir. Rutubeti önlemek için kilisenin inşaatı sırasında temele tonlarca tuz dökülmüştür. Bu usul antik çağdan gelmektedir. Tepesinde Çan Kulesi olup, mimarisi düz damlıdır. İçi 21 sütun üzerinde “Vernadun, Baharan” Koro Balkonu akustiktir. Altı kutsal mihrabı olup, kuzeyde Horan, taşkoro, güneyde Kavit, batıda Mıgırdaran, doğuda Adyan şeklinde yapılmıştır. Mor Şemune Kilisesi Eski Kale Köyünün güneybatısında yeralır. 793 yılında inşa edilmiştir. Yeniyol üzerinde bulunan kilise, inancı uğruna yedi çocuğunu feda eden bir azizenin anısına yapılmıştır. Aynı zamanda bir zamanlar şehrin etrafında bulunan surun bir parçasıdır. Mor Ivennis Kilisesi Eski kale köyünün güneydoğusunda yeralan kilise 793 yılında inşa edilmiştir. Mor Cırcis Kilisesi Eski kale köyünün kuzeybatısında yeralan kilise 793 yılında yapılmıştır. Mor İliye Kilisesi Yapım tarihi bilinmeyen kilise Çiftlik Köyündedir. Kilise içerisinde yan bölümünde iki oda mevcuttur. Bu odalara geçiş çok alçak tavanlı kapıdan yapılmaktadır. Orta kısımda şifalı (ruh, sinir ve sara hastaları) taka denen bölümü sık sık ziyaret edilmektedir. Mor Yakup - Mor Kuryakus Kilisesi Kesin yapım tarihi bilinmemekle beraber 3.yüzyıla tarihlenen kilise Bülbül Köyündendir. Meryem Ana Kilisesi Göllü Köyünde bulunan kilise yıkık haldedir. Mor Yuhannın Kilisesi 370 yılında inşa edilen kilise Dereiçi (Kıllıt) Köyündedir. Mor Babi Kilisesi Nusaybin Günyurdu Köyünün kuzeybatısında ve tepenin başında bulunmaktadır. Kayanın yontularak kilise inşa edilmiştir. Buralara Mağara veya Yer altı Kilisesi de denilmektedir. Mor Aho Kilisesi Günyurdu Köyünün kuzeyinde tepe üzerinde bulunan kiliseye Patrik III. Yakup döneminde bazı eklemeler yapılmıştır. Mor Şemun Kilisesi Günyurdu Köyünün kuzeyinde yer almaktadır. Çok eski bir tarihe sahiptir. Mor Yuhanna Kilisesi Turabdin Dağının kayalık bir yamacındadır. Birçok yapıdan oluşmaktadır. Mor Evgin Manastırına 5 km. uzaklıkta olup, yaya olarak gidilebilmektedir. Merkez İlçeye bağlı Bülbül Köyünde Mor Stefanos, Teodoros Kilisesi ve Meryem Ana Kilisesi, Midyat Merkezinde: Protestan, Mar Şumune, Mor Barsavmo, Mor Ahısnoyo, Mor Şarbe, Meryem Ana Kiliseleri: Ömerli Merkezinde ise Mor Cırcıs Kilisesi, Savur Merkezinde Mor Yuhanın Kilisesi(370 yılında) vardır.
Şehirdeki Manastırlarımız ___________________________________________________________________
 
Mar Mihayel Kilisesi ve Burç Manastırı
185 yılında inşa edilmiştir. MÖ.ye ait bölümleri mevcuttur. Yeni yol Caddesinin alt tarafındadır.
 
Hammara Manastırı
M.S.326 yılında yapılmıştır. Diyarbakır Kapı Mahallesi Kırkız mevkiindedir.
 
Mar Barbara Manastırı
Yüzyılda yapılmıştır. Yeni şehirde harebe şeklindedir.
 
Mor Efram Manastırı
1884 yılında Patrik Cercis Şelhet tarafından yapılmıştır.
 
Meryem Ana Manastırı
Midyat Anıtlı (Hah) Köyündedir. Yöre Süryanilerinin genel kanısına göre üç mecusinin gelip Meryem Ana Manastırını kurduğu şehirdir.
 
Mor Dimet Manastırı
Savur İlçesi Dereiçi Köyündedir. Manastıra gelen Romatizma hastalarının iyileşmesi sebebiyle buraya Romatizma Manastırı da denilmektedir.
 
Mor Cırcıs Manastırı
Derik İlçe Merkezindedir. Yüksek Tavanı ve Mihraba bakan U şeklindeki kilise içinden görülmeyen koro balkonuyla ayrı bir mimarisi vardır.
 
Deyrulumur (Mor Gabriel) Manastırı 
Midyat'ın 18 km. doğusunda olup, Savurlu Mor Samuel ile Kartminli Mor Şemun tarafından M.S. 397'de inşa edilmiştir. 615 ve 1049'da Metropolitlik merkeziydi. Manastırda Kral Arkedeus zamanında Mor Şemun tarafından barınma ve dua yerleri, Kral Teodosyus çağında lahitlerin konacağı abide evi Meryem Ana Kilisesi, Resuller Kilisesi, Kırk şehit Kilisesi, Mor Şamuel Mabedi, Kral kızı Teodara'nın Mor Şamuel tarafından iyileştirilmesi sebebiyle Teodara Kubbesi, Mor Şemun Mabedi, Mısırlılar tarafından yaptırılan Kubbeye MS.512 yılında Kral Anastas tarafından yaptırılan büyük Mabet ile muhteşem mimari örnekleriyle efsanavi abide niteliğini bütün görkemliğiyle muhafaza etmektedir.
 
Mor Yakup Manastırı 
Nusaybin İlçe Merkezindeki Manastır, Mor Şabo ve 11 öğrencisinin Şehitliğine kadar mecusi tapınağıydı. Tapınak kalıntıları üzerine MS.328 yılında Mor Yakup'un ölümünden sonra adına ithafen inşa edilmiştir. İçinde türbesi vardır. l9.yüzyıla kadar bünyesinde rahipler yaşardı.
 
Mor Yakup Manastırı (Arur)
Arur Kalesi üzerinde I ve II. Asır arasında kale içinde kayaların oyularak 2 katlı olarak inşa edilen manastırın, üst katında birçok küçük oda ve küçük kilise, alt katında ise büyük kilise mevcuttur.
 
Deyrulzafaran Manastırı 
Mardin ilinin 3 km. doğusunda bulunan Deyrulzafaran Manastırı Yukarı Mezopotamya'ya bakan yamaçlarda yer almaktadır. Manastırın güney kısmı hariç diğer tarafları dağlarla çevrilidir. Süryanilerin tarihi ve dini değerleri arasında bugüne kadar ayakta kalabilmiş müstesna bir abide olan manastır 639 yıl boyunca Dünya Süryanilerinin Patriklik merkezliğini yapmıştır.
 
Manastırın M.Ö.’ye ait kısımlarının kuruluş tarihi bilinmemekle beraber Mardin ilinin kuruluşuna kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Milattan öncesine ait yapı 19. Yüzyılda bulunmuştur. Bu yapıda göze çarpan en önemli özellik tavan yapısıdır. Tavanı oluşturan taşlar 20x0.5 m. ebatlar l3 sıra halinde ve aralarında herhangi bir harç olmaksızın birbirine kenetlenmiş halde duran geometrik yapıdadır. Göze çarpan diğer bir özellik ise mabedin her iki tarafında kurban sunulan yeri olan kemerli kısımların bulunmasıdır. Tapınak 52.5M_ dır. Manastırın milattan sonrasına ait dönemlerde yapılan eklentiler Hıristiyanlık döneminin başlamasıyla birlikte gerçekleştirilmiştir.( M.S. 493)
 
Deyrulzafaran Manastırı; geçmişten günümüze kadar gelen ilgi çekici kiliseleri, kubbe ve sütunları, ahşap el işlemeleri kapılarıyla geçmişin en güzel mimari örnekleriyle Süryanilerin dini ve tarihi değerleri arasında dünya çapında eşsiz bir abide niteliğini bütün görkemliliğiyle muhafaza etmektedir.
 
Seyde (Meryem Ana) Manastırı 
M.S.326 yılında kayaların içine oyularak yapılmıştır.
 
Mor Behnan Manastırı 
17.y.y. kadar içinde rahipler yaşıyordu.
 
Mor Evgin Manastırı
Girmeli Bucağının 7 km. kuzeyindedir. Turabdin dağının yamacında, ovadan 500 metre yükseklikte mağara ve yapıtlardan oluşmaktadır. Manastıra çıkış yerine kadar motorlu araçlarla gidilebilmektedir.
Savur Dere içi (Kıllıt) Köyünde; Mor Abay, Mor Teoduto, Mor Şabay ve Mor Dimet Manastırları, Mor Şumuyel Manastırı (Savur-Hemerin Köyü), Mor Şmuye Manastırı (Hmerin Köyü), Midyat İlçesinde Mor Melke Manastırı.

  Editör :  MAR-DER

3368 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 
1 2 3 4 5   Bu Habere Toplam 6 Puan Verildi
 Kaynak :  MAR-DER

 Kategori ¬ Manastır ve Kiliseler

  Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 
 
 

 Duyuru

Henüz Duyuru Eklenmemiş

 

 Köşe Yazıları

Basından Haberler

Basından Haberler ¬
Yazı Eklenmemiş

Salih DEMİRCAN

Salih DEMİRCAN ¬
El Sanatları (Taş İşleme Sanatı)

Salih Bayar

Salih Bayar ¬
AKLI OLAN DÜNYADA BIRAKIR BİR ESER, ESERİ OLMAYANIN YERİNDE YELLER ESER
 

 Reklam
 
 
 

 

Henüz  Puan Verilmemiş..
 
Bugün için Yazu Eklenmedi.
Bu Hafta içinde Yazı Eklenmedi.
Bu Ay içinde Yazı Eklenmedi.
 

 

 Reklam
 
 
 

 

 Reklam
 
 
 

 

 Reklam
 
 
 

 

 

 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 4
 Bugün : 4
 Dün : 37
 Toplam : 142575
 Ip No : 3.215.182.36
     
 Döviz Bilgileri

  Döviz Alış Satış
  Dolar 5.7479 5.7582
  Euro 5.2789 5.3139
 

 

 
Güncel

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi
 Popüler Linkler

Son 30 Gün içinde Yazı Eklenmedi.
 
 Hava Durumu 

 

 Reklam
 
 
 

 Reklam
 
 
 

 Reklam
 
 
 

 

 Reklam
 
 
 

 

 

 

  
 

   © Copyright - 2008- MAR-DER - Tüm Hakları Saklıdır. 

     
     

İnternet Gazeteniz:

www.yeniturkiyem.com